Loading...
„Problém současného světa je, že hlupáci jsou skálopevně jistí,
ale lidé inteligentní jsou plní pochybností.”
Bertrand Russell

O konferenci

V době manipulací či podvržených zpráv (hoaxů, fake news) je kritické myšlení jedním z nejdůležitějších témat pro budoucnost společnosti. Podle reportu Future Jobs vydávaným World Economic Forum bude v roce 2020 kritické myšlení také jednou z nejpodstatnějších dovedností na trhu práce.

Přijďte se tedy podívat na největší českou konferenci na toto téma.

Diskutujte s námi na twitteru a facebooku pod #krimys

den

hodin

řečníků

účastníků

Zbývá míst

registrace
1290 Kč

Pořadatel konference

GrowJOB Events

Program

17:00 - 17:15

Úvodní slovo

17:15 - 17:45

Petr Ludwig

autor knihy Konec prokrastinace, zakladatel GrowJOB Institute a popularizátor kritického myšlení

Kritické myšlení jako jedna ze základních národních hodnot?

Estonsko se proslavilo e-govermentem, v Japonsku už mají 50 let rychlovlaky jezdící přes 300 km/hodinu. Proč by Česko nemohlo být zemí kritického myšlení? Tak jako Martin Luther King měl svůj sen o rasové rovnoprávnosti, měli bychom i my v této době mít sny o lepší společnosti. A tím nemyslím marketingové knihy politiků, ale opravdové a reálné vize pro lepší českou společnost. Vždyť už Mistr Jan Hus roku 1413 napsal „Pravda vítězí nad vším“ a toto motto se později dostalo na vlajku prezidenta Masaryka. Tak pro tuto hodnotu pojďme opět něco udělat.

detail přednášky »

Petr Ludwig

Kritické myšlení jako jedna ze základních národních hodnot?


Petr Ludwig je autorem bestselleru Konec prokrastinace, který se věnuje boji s chorobným odkládáním úkolů a povinností. Jeho knihy se prodalo 100.000 výtisků. Před devíti lety založil vzdělávací institut GrowJOB, který převádí do praxe aktuální vědecké poznatky z oblasti neurověd a behaviorální ekonomie. Institut pomáhá zlepšovat vnitřní motivaci, efektivitu práce a spokojenost jednotlivců a lidí ve firmách.

Anotace

Bude upřesněno.

17:45 - 18:15

Andrea Procházková

novinářka v redakci týdeníku Respekt, zakladatelka projektu Názorování a finalistka projektu Hledá se LEADr

Kritické myšlení jako silná zbraň dobrého novináře

Od veřejnosti vyžadujeme, aby při čtení zpráv kriticky přemýšlela. Často ale už nemluvíme o tom, aby tuto schopnost rozvíjeli i novináři, kteří se sami dopouští mnoha přešlapů. Přitom jsme to právě my, kdo by měl jít v kritickém myšlení ostatním příkladem. Za tři roky své novinářské práce jsem se setkala s příklady poctivé, ale i nekritické žurnalistiky. Na přednášce se s vámi chci podělit o věci, které jsem se za tu dobu naučila, a které vám snad pomohou se lépe orientovat ve světě novinařiny.

detail přednášky »

Andrea Procházková

Kritické myšlení jako silná zbraň dobrého novináře


Andrea je nejmladším člověkem v redakci týdeníku Respekt, pro který začala pracovat v září 2017, ale už půl roku předtím do časopisu přispívala jako stážistka. Nejčastěji se ve svých článcích věnuje české politice a justici. Je také zakladatelkou projektu Názorování, ve kterém s mladými lidmi na besedách diskutuje o politice, vzdělávání a aktuálním dění. K tomu třetím rokem studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

Anotace

Od veřejnosti vyžadujeme, aby při čtení zpráv kriticky přemýšlela. Často ale už nemluvíme o tom, aby tuto schopnost rozvíjeli i novináři, kteří se sami dopouští mnoha přešlapů. Přitom jsme to právě my, kdo by měl jít v kritickém myšlení ostatním příkladem. Za tři roky své novinářské práce jsem se setkala s příklady poctivé, ale i nekritické žurnalistiky. Na přednášce se s vámi chci podělit o věci, které jsem se za tu dobu naučila, a které vám snad pomohou se lépe orientovat ve světě novinařiny.

18:15 - 19:00

Coffee break

19:00 - 19:30

Martin Rota alias NaprostoRetardovaný

podle časopisu Forbes patří k nejvlivnějším Čechům na sociálních sítí, věnuje se popularizaci vědy a racionality

Lajky vs. fakta - Jak neříkat lidem jen to, co chtějí slyšet

Rozdíl názoru nemusí být vždycky problém. V některých případech ale cenzurujeme vlastní názor, jen abychom se vyhnuli konfliktu. Pokud tvoříte obsah na internetu, tak je tento tlak ještě silnější. Rychle totiž zjistíte, co z toho, co říkáte, je u vašeho publika populární a co není. Jak se pak zachovat, když víte, že se lidem nebude líbit, to co hodláte prohlásit?

detail přednášky »

Martin Rota alias NaprostoRetardovaný

Lajky vs. fakta - Jak neříkat lidem jen to, co chtějí slyšet


Jeden z nejúspěšnějsích českých youtuberů se často věnuje kontroverzním otázkám, šíří kritické myšlení a reaguje na aktuální dění. Kromě kanálu Martin Rota má i názorový kanál Naprosto Retardovaný nebo naučný projekt Veděcké Kladivo. V roce 2015 byl jednou z tváří “Jsme v tom společně” od HareFree Culture. 

Anotace

Rozdíl názoru nemusí být vždycky problém. V některých případech ale cenzurujeme vlastní názor, jen abychom se vyhnuli konfliktu. Pokud tvoříte obsah na internetu, tak je tento tlak ještě silnější. Rychle totiž zjistíte, co z toho, co říkáte, je u vašeho publika populární a co není. Jak se pak zachovat, když víte, že se lidem nebude líbit, to co hodláte prohlásit?
19:30 - 20:00

Lenka Klicperová

přední česká válečná reportérka, věnuje se tématu objektivity zpravodajství z válečných konfliktů

Ozbrojené konflikty - pohled válečné reportérky aneb jak zvyšovat objektivitu zpravodajství

Asi jen těžko bychom hledali téma, kde je těžší se dopátrat toho, co se ve skutečnosti děje, než jsou válečné konflikty. Nejde o střet jen ozbrojených jednotek, ale i zájmů různých skupin. Zpravodajství je pak v těchto specifických podmínkách silně zkreslováno, protože přístup k informacím je omezený nebo úplně nemožný a manipulace s nimi je všudypřítomná. V případě válečných konfliktů je tak obvykle nejlepší přijímat informace s velkou dávkou skepticismu a neunáhlovat se se závěry. Skutečnost se totiž často odhalí až po několika letech.

detail přednášky »

Lenka Klicperová

Ozbrojené konflikty - pohled válečné reportérky aneb jak zvyšovat objektivitu zpravodajství


Od roku 2014 se soustřeďuje na problematiku války s Islámským státem v Iráku a Sýrii. Zaměřuje se na problematiku žen a jejich postavení ve třetím světě, na reportážní a portrétní fotografii. Své reportáže publikuje nejen v domovském časopise, ale spolupracuje i s mnoha dalšími tištěnými periodiky, ale i TV a rádii.

Anotace

Asi jen těžko bychom hledali téma, kde je těžší se dopátrat toho, co se ve skutečnosti děje, než jsou válečné konflikty. Nejde o střet jen ozbrojených jednotek, ale i zájmů různých skupin. Zpravodajství je pak v těchto specifických podmínkách silně zkreslováno, protože přístup k informacím je omezený nebo úplně nemožný a manipulace s nimi je všudypřítomná. V případě válečných konfliktů je tak obvykle nejlepší přijímat informace s velkou dávkou skepticismu a neunáhlovat se se závěry. Skutečnost se totiž často odhalí až po několika letech. 

20:00 - 20:30

Filip Matějka

ekonom, věnuje se výzkumu lidského rozhodování, působí CERGE-EI a má doktorát z Princeton University

Racionální nepozornost

Informace neustále přibývají, zatímco naše pozornost a čas jsou omezené. Už není možné vědět vše a to vede k tomu, že se rozhodujeme za nejistoty. V takový okamžik je racionální nevěnovat pozornost méně důležitým skutečnostem. Slovy amerického psychologa Williama Jamese: "Umění moudrosti spočívá ve schopnosti vědět, čemu nevěnovat pozornost." Přednáška bude o tom, jak využít znalost vlastních nedostatků pro dosahování lepších výsledků.

detail přednášky »

Filip Matějka

Racionální nepozornost


Filip se zabývá vlivem našich omezených schopností zpracovávat všechny dostupné informace a tomu, co takováto omezení znamenají pro moderní státy. Působí na CERGE-EI v Praze. Vystudoval pražský matfyz a doktorát má z Princeton University. Přednášel i na Harvardu, Yalu, MIT, Oxfordu, Stanfordu v Cambdridgi a na dalších univerzitách. 

Anotace

Informace neustále přibývají, zatímco naše pozornost a čas jsou omezené. Už není možné vědět vše a to vede k tomu, že se rozhodujeme za nejistoty. V takový okamžik je racionální nevěnovat pozornost méně důležitým skutečnostem. Slovy amerického psychologa Williama Jamese: "Umění moudrosti spočívá ve schopnosti vědět, čemu nevěnovat pozornost." Přednáška bude o tom, jak využít znalost vlastních nedostatků pro dosahování lepší výsledků.

20:30 - 21:00

Coffee break

21:00 - 21:30

Vojtěch Bruk

spoluautor knihy o Fake news, založil projekt Zvolsi.info, který šíří mediální gramotnost na středních školách

Manipulativní techniky - analýza prezidentských voleb

Pojďme se kriticky zamyslet, jak fungují manipulace a dezinformace? Ukážeme si je a popíšeme na konkrétních příkladech z letošních prezidentských voleb v České republice. Také se zamyslíme nad tím, jaký vliv všechny ty fake news, hoaxy a často úplné nesmysly vlastně mají a jestli nejde jen o mediálně vděčné téma.

detail přednášky »

Vojtěch Bruk

Manipulativní techniky - analýza prezidentských voleb


Studoval Politologii a Bezpečnostní a strategická studia na MU, kde spoluzakládal projekt Zvol si info, který šíří osvětu v oblasti mediální gramotnosti především na středních školách. V rámci projektu přednášel pro více než 100 škol. Je také spoluautorem Nejlepší knihy o Fake news, dezinformacích a manipulacích.

Anotace

Pojďme se kriticky zamyslet, jak fungují manipulace a dezinformace? Ukážeme si je a popíšeme na konkrétních příkladech z letošních prezidentských voleb v České republice. Také se zamyslíme nad tím, jaký vliv všechny ty fake news, hoaxy a často úplné nesmysly vlastně mají a jestli nejde jen o mediálně vděčné téma.

21:30 - 22:00

Lukáš Hána

lektor kritického myšlení a spoluautor předmětu kritické myšlení na VŠE, absolvent Centra pro aplikovanou racionalitu CFAR

3 kroky kritického myšlení - jak neklamat sami sebe?

Stejně jako antivirus brání škodlivým programům napadnout váš počítat, je kritické myšlení ochranou před nesmyslnými informacemi. Hezká představa, ale jak tento filtr nastavit a používat v praxi? Na přednášce shrnu ty nejdůležitější techniky kritického myšlení do tří jednoduchých kroků a ukážeme si je na příkladech.

detail přednášky »

Lukáš Hána

3 kroky kritického myšlení - jak neklamat sami sebe?


Lukáš studoval Diplomacii na VŠE a Koučink a management na Ecole Supérieure de Commerce de Rennes ve Francii. Je zakladatelem projektu #krimyš a spoluautorem kurzu kritického myšlení na VŠE. Také je alumni Centra pro aplikovanou racionalitu CFAR (www.rationality.org).

Anotace

Stejně jako antivirus brání škodlivým programům napadnout váš počítat, je kritické myšlení ochranou před nesmyslnými informacemi. Hezká představa, ale jak tento filtr nastavit a používat v praxi? Na přednášce shrnu ty nejdůležitější techniky kritického myšlení do tří jednoduchých kroků a ukážeme si je na příkladech.

Registrace

1290 Kč

Zbývá míst

Registrovat

registrace
Partneři

Podporovatelé

 

Chcete se stát partnerem konference?

Ozvěte se nám a domluvíme podmínky spolupráce.

Chci se stát partnerem

Kontakt

Místo konání
Kino Lucerna
Vodičkova 704/36
110 00 Praha 1

Kontakt pro účastníky
Nicole Karráová
+420 725 356 369
nicole.karraova@growjob.com

Organizátor konference
GrowJOB s.r.o.
www.growjob.com
IČ: 28310888
DIČ: CZ28310888
Národní 32, Praha 1 

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů